Loading…

Pripravený hrať ?

Chceš zažiť dobrodružstvo na legendárnych serveorch ?
Tak poď nato

Základné pravidlá pre Survival server

Oddiel 1. Základné ustanovenia

 • §1.1 Hraním na serveri Cube-Craft.eu hráč automaticky akceptuje všetky nižšie uvedené pravidla.
 • §1.2 Tieto pravidla platia na multiserveri Cube-craft.eu, na stránkach Cube-craft.eu a na Cube-craft.eu teamspeaku
 • §1.3 Hráč automaticky súhlasí s logovaním všetkej komunikácie v hre, na webe a teamspeak serveru.
 • §1.4 Výklad pravidiel je v kompetencii Majiteľov, Administrátorov (ďalej len ADMIN), Moderátorov (ďalej len MOD) a Helperov.
 • §1.5 Je zakázaná akákoľvek propagácia iných herných serverov
 • §1.6 Majiteľ ma vždy pravdu, a pokiaľ ju nemá tak ju ma pravdu ďalší majiteľ
 • §1.7 Slovo majiteľa je ako božie slovo, treba ho dodržiavať

Oddiel 2. Pravidla

 • §2.1 Pravidla sú záväzné pre všetkých hráčov (vrátane majiteľov akejkoľvek VIP služby (ďalej len VIP)).
 • §2.2 Neznalosť pravidiel sa neospravedlňuje .
 • §2.3 Majitelia si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť pravidlá bez ohlásenia.

Oddiel 3. Všeobecné pravidla

 • §3.1 Hráči musia dodržiavať platné zákony Českej a Slovenskej republiky, nebudú tolerované akékoľvek prejavy rasizmu, xenofóbie, homofóbie a nacionalizmu.
 • §3.2 Hráč je povinný dodržiavať základy slušného chovania sa v spoločnosti, zakázané je tiež nadávať v chate.
 • §3.3 Majiteľ/ADMIN/MOD/Helper/Builder/Eventer je autorita serveru, a bude tak rešpektovaná

Oddiel 4. Administrátorský Team (ďalej len A-Team)

 • §4.1 Členovia A-Teamu sú všetci Majitelia, Administrátori, Moderátori, Helperi, Builderi a Eventéri.
 • §4.2 Rozhodnutie člena A-Teamu je konečné a záväzné
 • §4.3 Členovia A-Teamu dohliadajú na hru samotnú a dodržiavanie pravidiel.
 • §4.4 V prípade nesúhlasu s rozhodnutím člena A-Teamu je možné odvolať sa na najvyššiu autoritu (Majiteľa), bude sa sťažnosť týkať trestu (ban, mute) a preukáže sa jeho oprávnenosť, bude trest zdvojnásobený.
 • §4.5 Rozhodnutie Majiteľa je konečné, a nieje možné sa voči nemu odvolať
 • §4.6 Napodobovanie nicku člena A-Teamu je zakázané.

Oddiel 5. Herný účet

 • §5.1 Všetky herné účty a taktiež herné itemy na týchto účtoch sú majetkom serveru. V prípade straty dát, alebo akejkoľvek stráty itemov a postavených blokov nieje nárok na odškodnenie zo strany serveru či členov A-Teamu
 • §5.2 Za stratu hesla server nenesie zodpovednosť
 • §5.3 Žiadny člen A-Teamu nemá právo vyžadovať heslo od herného účtu. Členovia tímu tieto údaje nepotrebujú. Informácie vydávaš na vlastnú zodpovednosť
 • §5.4 Každý hráč si zodpovedá za svoj herný účet.

Oddiel 6. Tresty a dôkazy

 • §6.1 O druhu a dĺžke trestu rozhoduje Majitel/ADMIN/MOD/Helper.
 • §6.2 Využívanie bugov a nenahlásenie sa trestá.
 • §6.3 Tím si vyhradzuje právo potrestať akékoľvek jednanie nevymedzené v pravidlách.

Oddiel 7. VIP a další služby za SMS

 • §7.1 Akékoľvek služby za SMS sú brané ako príspevok na prevádzku serveru.
 • §7.2 Pre hráčov s VIP herným účtom platia rovnaké pravidla ako pre hráčov bez VIP účtu.
 • §7.3 Aj hráč s VIP účtom môže byť zabanovaný.
 • §7.4 Výhodý, ktoré využíva hráč s VIP účtom nie sú trvalé a vyžadujeme si právo ich kedykoľvek zmeniť, prípadne zrušiť.
 • §7.5 V prípade neaktivity sa VIP nepredlžuje
 • §7.6 Hráč o VIP prichádza v prípade vypršania doby platnosti, porušenia pravidiel, alebo v prípade zániku serveru.
 • §7.7 Pokiaľ sa vyskytne problém s platenou službou, hráč ma právo na riešenie tejto situácie pomocou emailu cube-craft.eu@gmail.com . Pokiaľ hráč bude riešiť túto situáciu riešiť priamo v hre, bude sa to rátať ako spam.
 • §7.8 Je zakázané riešit akékoľvek problémy s platenou službou v globálnom chate. Takéto jednanie bude brané ako spam.

Oddiel 8. pravidla pre server Survival

 • §8.1 Nezrúbanie celého stromu je trestné.
 • §8.2 Je zakázané akokoľvek devastovať krajinu (napríklad povrchová tažba), piesok sa smie tažiť IBA v doloch (/warp doly). V opačnom prípade je nutné upraviť krajinu tak, aby neišlo poznať že sa tam niekedy tažilo.
 • §8.3 Je prísne zakázané ničiť estetiku krajiny stavbou stĺpov napr. 1×1, alebo dier takýchto rozmerov.
 • §8.4 Je zakázané stavať budovy z netheracku, cobblestonu či hliny. Výnimka môže byť udelená, pokiaľ stavba vyzerá dobre (posúdi člen A-Teamu). V opačnom prípade bude majiteľ kontaktovaný, a požiadaný o zmenu. Pokiaľ nedôjde k zmene dom bude odstránený bez náhrady.
 • §8.5 Je zakázane stavať lietajúce budovy a plochy. Výnimku môže udeliť člen A-Teamu.
 • §8.6 Stavby si je hráč povinný zabezpečiť pomocou rezidencie. Griefing nezabezpečených stavieb je trestný, avšak majiteľ nemá právo na náhradu.
 • §8.7 Je zakázané akékoľvek zneužívanie evidentných chýb hry (využívanie a nenahlásenie chýb sa trestá).
 • §8.8 Je zakázané ťažiť v doloch piesok pomocou bugu (ťaženie pomocou fakle).
 • §8.9 Je zakázané používať akékoľvek X-ray módy, X-ray grafické balíčky, fly módy a externé programy zvýhodňujúce hru.
 • §8.10 Je zakázané spamovať globálny aj súkromný chat.
 • §8.11 Je zakázané podvodné obchodovanie (nesplnenie predom dohodnutých podmienok obchodu =  nezaplatenie, nedodanie materiálu…).
 • §8.12 Je zakázané vytvárať si warpy a home na pozemkoch iných hráčov, pokiaľ od hráča nedostanete povolenie v chate.
 • §8.13 Je zakázané vytvárať Warpy a portovať sa na hráčov za účelom následného zabitia. Takéto konanie bude okamžite potrestané.
 • §8.14 Na jeden chunk (16×16) sú povolené maximálne 4 spawnery. Pokiaľ ich bude viacej, budu všetky bez náhrady zmazané!
 • §8.15 Na serveri je povolené PVP. Pokiaľ hráč #1 zabije hráča #2, hráč #1 nieje povinný vrátiť veci hráčovi #2. (Pravidlo neplatí, pokiaľ sa hráči nedohodnú inak).
 • §8.16 Na eventoch je prísne zakázané používať elytru (krídla, krovky).
 • §8.17 Je prísne zakázané robiť blikajúce redstone obvody. V prípade nálezu takéhoto obvodu bude bez náhrady zmazaný.

Oddiel 9. pravidla pre založenie mesta

 • §9.1 Založiť mesto si môže akýkoľvek hráč po dodržaní dole uvedených podmienok.
 • §9.2 Cena za založenie dediny 500×500 je 100 000$. Cena za založenie mesta je 1000×1000 ja 250 000$.
 • §9.3 Pre založenie brány (warpu) pre dedinu/mesto platia nasledovné pravidlá:
 1. Tvar brány (v danom meste) môže byť akýkoľvek, podľa potreby mesta.
 2. Pri bráne musí byť veľká tabuľa s názvom mesta, jeho veľkosťou a aktuálnym starostom.
 3. Warp aj región na dedinu/mesto vytvára admin.
 4. Povinné stavby pre dedinu/mesto: radnica (kde bude aj brána), shop a park.
 5. Dediny a mestá musia mať chodníky o šírke min. 3 bloky, na chodníkoch nesmú byť žiadne prekážky typu reklamné ceduľky, truhly a ďalšie bloky.
 6. Chodníky musia byť osvetlené.
 7. Minimálna vzdialenosť medzi dvoma mestami/dedinami je 500 blokov.
 8. Pri zväčšovaní z dediny na mesto sa platí celá čiastka, nie iba rozdiel medzi čiastkami.
 9. Každá radnica je povinná mať časť nástenky pre správy od a-teamu, ktoré je starosta povinný dodržiavať.
 • §9.4 Starosta je povinný sám od seba kontrolovať stav mesta a odstraňovať jeho nedostatky (napr. nedosekané stromy či inak zanedbaná krajina).
 • §9.5 Starosta má právo požiadať o zmazanie domu, pokiaľ je majiteľ trvalo zabanovaný.
 • §9.6Brány v zanedbaných a nevzhľadných dedinách/mestách budú bez náhrady zmazané a bez vrátenia peňazí.
 • §9.7 Okolitú krajinu je treba udržiavať v prijateľnom stave – odstraňovať nedosekané stromy, stĺpy 1×1 a ďalšie prvky, ktoré okolitú krajinu pustošia.
 • §9.8 Starosta dediny/mesta ma právo požiadať o materiálnu pomoc.

 

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť