Pravidlá

Každý nový užívateľ je povinný tieto pravidlá rešpektovať a riadiť sa nimi po celú dobu hrania na danom serveri. V prípade nedodržania týchto pravidiel budete potrestaný podľa stanovených pravidiel op teamu o dĺžke banu. Na našom serveri rozhodne neplatí „Čo nieje zakázané, je povolené“. Riaďte sa pravidlami a v prípade že si nieste istý, pýtajte sa operátorov. Administrátor si vyhradzuje právo tieto pravidla kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oboznámenia.


§1.0 Všeobecné pravidlá.

§1.0.1 Registráciou na našom serveri potvrdzujete prečítanie a porozumenie pravidlám tohto servera.

§1.0.2 Neklamať adminom a ostatným členom teamu.

§1.0.3 Reklama na server je zakázaná v akejkoľvek podobe.

§1.0.4 Zákaz používania hackov, modov a/alebo cheatov, ktoré vás zvýhodňujú oproti ostatným hráčom (xray, flyhack, upravený klient atď.).

§1.0.5 Zákaz krádeže a ničenia cudzieho majetku, bez výslovného povolenia člena OP teamu alebo hráča ktorému daná vec patrí (platí aj na majetok ktorý nieje chránený).

§1.0.6 Zákaz napodobovania nickov členov OP teamu a pokúsenie sa pripojiť na účet niekoho z operátorov. Trestá sa to IP BANOM. Obdobně je zakázáno zneužívat nicků populárních osobností Minecraftu a vydávat se za ně.

§1.0.7 Zákaz využívania akýchkoľvek bugov. V prípade že nejaký bug objavíte, ste povinný ho oznámiť členom op teamu.

§1.0.8 Každý hráč ma právo iba na jeden účet. Ak je viac hráčov na jednej IP a nepustí vás do hry, môžete požiadať o registráciu na fóre.

§1.0.9 Je prísne zakázané sa pripájať z iných účtov v dobe banu. Trestá sa to trvalým IP banom.

§1.0.10 Minecraft Centrála nezodpovedá za žiadne dohodnuté finančné transakcie medzi hráčmi. Nerieši akékoľvek sťažnosti a nedopatrenia v rámci hráčskych transakcií.

§1.0.10.1 Je zakázané násilím vynucovať peniaze od hráčov.

§1.0.10.2 Je prísne zakázané propagovať ponuky prostredníctvom chatu.

§1.0.10.3 Je povolená len ponuka na miesto kde hráči nájdu jednotlivé ponuky.

§1.0.10.4 Akýkoľvek zločin bude potrestaný BANom a údaje budú v pripade nutnosti poskytnuté policajnému zboru.

§1.0.11 Každý hráč je povinný nahlásiť, pokiaľ zistí, že iný hráč porušuje pravidlá servera. Zatajovanie sa berie ako spoluvina.

§1.0.12 Každý hráč má právo požiadať o prieskum trestu (jeho zníženie, alebo zrušenie) na našom fóre. Avšak len v prípade, že je potrestaný presvedčený o tom, že mu bol trest udelený neprávom.

§1.0.13 Každý hráč má právo podať si sťažnosť na ktoréhokoľvek hráča, či operátora. Zneužitie je prísne trestané !

§1.0.14 Hráč nesmie svojou hrou ohroziť výkon serveru.

§1.0.15 Chovejte se k ostatním slušně a nestěžujte si na lagy, pády a restarty serveru. (Hra je stále ve vývoji a vaše stížnosti ničemu nepomůžou.)

§1.0.16 Tresty se řídí interními pravidly serveru, které mají sva rozmezí nastavená tak, aby se zohlednily v trestu jakkékoliv formy porušení pravidel.

§1.0.17 Pamatujte, že hrát na serveru je výsadou – ne nárokem.

§1.0.18 Za škody vzniklé hráči neuposlechnutím OP zodpovídá hráč sám. Operátor není povinen je jakkoli řešit.

§1.0.19 Je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat server nebo k poškozování nabádat.

§1.1 Pravidlá Chatu.

§1.1.0 Zákaz spamu. Pod spamom sa rozumie opakovanie rovnakého textu poprípade textu v ktorom je drobná zmena oproti predchádzajúcemu.

§1.1.1 Hráč nemá právo zakazovať alebo iným spôsobom obmedzovať komunikáciu operátora ostatnými hráčmi s hráčmi.

§1.1.2 Zákaz opakovania rovnakých znakov, idúcich po sebe.

§1.1.3 Správajte sa slušne. Nenadávajte, neurážajte, neklamte druhým hráčom a vyvarujte sa neslušných slov.

§1.1.34Akýkoľvek prejav rasovej neznášanlivosti a náklonnosti k extrémistickým skupinám sa trestá okamžitým permanentným banom podľa zákonov Slovenskej a Českej republiky. Tak isto môžu byť sexuálne narážky a/alebo návrhy považované za sexuálne obťažovanie, čo je tiež porušovanie zákonov Slovenskej a Českej republiky a teda to je náležite trestané. Nezabúdajte, že na našom serveri hrajú aj neplnoletí hráči a teda tomu treba prispôsobiť aj vaše vyjadrovanie sa.

§1.2 Pravidlá pre stavanie/ťaženie

§1.2.1 Hráč je povinný si zamykať svoj majetok pomocou pluginu GriefPrevention a bedne pomocou pluginu Lockette. Operátor v prípade že dom nebol zabezpečený, nenahrádza škodu ale vinníka potrestá (Návod na ochranu majetku nájdete na minecraft.scorpions.cz/claimy a minecraft.scorpions.cz/claimy prípadne priamo v hre na spawne).

§1.2.1.1 Náhrada majetku se dále nevztahuje na stojany s brněním, jenž jsou vždy umístěny pouze na zodpovědnost jejich vlastníka.

§1.2.1.2 Chovaná zvířata musí být chráněna pomocí GriefPrevention a pluginu Lockette umístěného na brance nebo dveřích tak, aby je nebylo možno vylákat mimo chráněné území.

§1.2.2 Je zakázané kopať diery a stavať stĺpy o rozmere 1×1. Neplatí to však v prípade že daná diera a stĺp má nejaké využitie (diera s rebríkom do dolov atp.).

§1.2.3 Zarovnávanie (flatovanie) mapy pre stavbu miest a domov je zakázané. V prípade že máte záujem o nejaký väčší projekt, konktaktuje administrátorov. Pridelia vám plochu, avšak v žiadnom prípade materiál!

§1.2.4 Stromy rúbte vždy celé! Nenechávajte po sebe lietajúce koruny stromov.

§1.2.5 Je zakázané ničiť prírodu pre ťažbu dirtu, sandu, sandstonu a stonu. Využite na to určené bane (/warp bane).

§1.2.6 Je zakázané stavať nevkusné stavby bez nápadu z materiálov: dirt, cobblestone, sand a iné, na stavbu domu nevhodné materiály. Takéto stavby môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zrušené bez náhrady. Toto pravidlo sa nevzťahuje na vkusne prevedené stavby ktoré si svojou povahou vyžadujú využitie niektorých z týchto materiálov.

§1.2.7 Je zakázané stavať nezmyselné stavby vo vzduchu, tzv. air stavby. Za air stavby sa považujú rôzne domy umiestnené vo vzduchu buď úplne bez kontaktu so zemou alebo na úzkych pilieroch. Tieto stavby môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zrušené bez náhrady. Toto pravidlo sa netýka rôznych špeciálnych stavieb (lietadlo, balón, rozhľadňa…). Takisto je zakázané stavať na vode (platia tie isté pravidlá ako pre air stavby). Toto pravidlo sa opäť netýka rôznych špeciálnych stavieb (lode).

§1.2.8 V prírode je zakázané rozlievať vodu a lávu a vedome poškodzovať prírodu.

§1.2.9 Je zakázané vytvářet si porty (warp, home..) v cizích claimech ( v případě skyblocku cizích ostrovech) bez povolení jeho vlastníka.

§1.2.10 Pokud hráč není aktivní ve hře déle než 45 dní, jeho stavby včetně obsahu všech beden, pecí atd. jsou odstraněné z mapy! OP má právo jakoukoliv z těchto staveb ponechat na mapě i déle.

§1.2.11 Je zakázáno stavět pasti na hráče a hráče do těchto pastí lákat.

§1.3 Ostatné pravidlá.

§1.3.1 Operátor nieje povinný odpovedať na otázky ktoré nie sú v jeho povinnostiach. Operátor je tu aby vám pomohol s príkazmi, dohliadal na dodržiavanie pravidiel, riešil griefy, trestal hráčov atp. Všetko ostatné robí iba z jeho vlastnej vôle.

§1.3.2 Je zakázané si vynucovať: zmenu dňa/noci, materiál, hocijakú skupinu, operátora a gamemode iný ako survival.

§1.3.3 Zabíjať hráčov je povolené iba v PVP aréne alebo dohodnutom PVP súboji.

§1.3.4 V prípade že hráč chová neúmerne veľké množstvo zveri / NPC postáv, operátor môže hráča vyzvať k zredukovaniu počtu mobov za účelom zachovania spravodlivého rozdelenia zveri a zabráneniu nadmerného vyťažovania výkonu serveru. Limit je stanovený na celkový počet 350 MOBů  na 1 hráče v oblasti 160×160 bloků (do celkového počtu jsou zahrnuti i případní MOBové v XP/drop farmě) , avšak tento limit sa podľa uváženia operátora môže upraviť nadol aj nahor.

§1.3.5 Žiaden hráč nesmie na svojej exp/drop farme uschovávať viacej ako 100 kusov mobov. Trestá sa to zničením spawneru (takisto platí všetko z pravidla §1.3.4).

§1.3.6 V baních, veřejném lese, Endu i Netheru naleznete cedulky s lokálními pravidly. Jste povinni je dodržovat!

§1.4 Pravidla Netheru a Endu

§1.4.1 Postavené brány do cizích světů musí umožnit i jiným hráčům než vám bezpečný průchod.

§1.4.2 V Netheru je zákaz používat materiál z jiného světu (v netheru používejte věci jen z Netheru). Ve výjimečných případech lze po schválení adminem použít i jiný materiál (např. sklo).

§1.4.3 Blaze xp-trapky musí zůstat přístupné i jiným hráčům.

§1.4.4 Zákaz ničení pevností v pekle (Nether Fortress).

§1.4.5 Zákaz cokoliv stavět nebo bořit v Endu. (EndStone můžete natěžit na místě v endstone bani)

§1.5 Osobitné pravidlá pre trapky a farmy na Build and Fun

§1.5.1 Hráč si smie stavať farmy, ak svojou činnosťou nezasahujú do bezproblémového chodu servera (Viď pravidlo §1.0.13).

§1.5.2 Hráč nesmie vo farmách (Egg farmy, Iron golem farmy) uchovávať viac ako 80 kusov mobov. (Tento limit sa môže podla uváženia operátora meniť nahor, alebo nadol, viď pravidlo §1.3.4)

§1.5.3 Hráč nesmie mať svoju farmu na rastliny vyššiu ako 20 poschodí a väčšiu ako 400 blokov štvorcových (20×20)

§1.5.4 Ak hráč používa vo farme opakovací RS obvod, obvod musí byť vypnutý ak je hráč offline.

§1.5.5 Každý hráč môže vlastniť jednu farmu z daného druhu.

§1.5.6 Je prísne zakázané stavať gold farmy z nether portálov.

§1.5.7 Farmy musia spĺňať pravidlá pre stavby (§1.2)

§1.5.8 Ak operátor uzná, že stavba nejako porušuje pravidlá, alebo laguje server, môže ju bez náhrady odstrániť. Ak si nie ste istý, či vaša farma vyhovuje pravidlám, spýtajte sa operátora a on vám ju buď schváli, alebo nariadi zničiť.

§1.5.9 Iron Golem farmy

§1.5.9.1 Iron golem farma nesmie presahovať výšku dvoch poschodí (1 segment) a nesmie presahovať plochu 1600 blokov štvorcových (60×60)

§1.5.9.2 Na segment sa povoluje použiť maximálne 40 dedinčanov / villagerov

§1.5.9.3 Ak je hráč obyvateľom mesta, dediny, spoločného územia, tak sa vylučuje pravidlo §1.5.5 a povoluje sa iba jedna farma na dané územie

§1.5.9.4 Iron Golem farmy musia byť od seba minimálne 500 blokov; jeden hráč môže vlastniť len jednu takúto farmu

a) Pravidlo sa nevsťahuje na Iron Golem farmy staršie dátumu 19.03.2016
b) Operátor má plné právo odstrániť takúto farmu bez možnosti náhrady materiálu.
c) Odstránená bude vždy mladšia farma. (Rozumie sa farma ktorá porušuje pravidlo §1.5.9.4 a bola postavená neskôr ako farma s ktorou koliduje.)

§1.5.9.5 Iron Golem farmy prísne podliehajú pravidlu §1.2 !

§1.5.10 Ocean Monument ( Podmořské chrámy )

§1.5.10.1 Je přísně zakázáno rozebírat, případně jinak modifikovat Ocean Monument

§1.5.10.2 Je povoleno hráči umístit na Ocean Monument claim za účelem ochrany Ocean Monumentu

§1.5.10.3 Ocean Monument musí být přístupný všem hráčům v jeho původní podobě.

§1.6 Osobitné pravidlá pre nákupné centrum a hotel na Build and Fun

Keďže serverové nákupné centrum a hotel sa nachádza v jednom komplexe, pre bezpečnosť a poriadok je nutné dodržať niekoľko pravidiel. V prípade ich porušenia má operátor právo vziať Vám hotelovú izbu či obchod.

§1.6.1 Nenič vybavenie Hotelu/Obchodu. T.j. nemôžeš meniť farbu stien, rozlohu svojho obchodu alebo hotelovej izby. Čo tam pôvodne bolo, musí aj ostať
§1.6.2 Svoje veci v chcestkách si chráň PRIVATE ceduľkou. Keďže nejsi jediný kto má v stredisku oprávnenia, musíš si svoje veci strážiť. Neručíme za veci ktoré nejsú pod ochranou.
§1.6.3 Nenič steny, podlahu, strop a pod. t.j. neprekopávaj sa do vedlajšej izby/obchodu.
§1.6.4 V prípade neaktivity vyššej ako 20 dní má operátor právo uvolniť vašu izbu/obchod bez možnosti vrátenia vašich vecí. Iné je, keď zanecháte v izbe/obchode ceduľku s plánovanou neaktivitou ( musí byť na nej uvedený približný dátum ).

§1.6.5 Cena jednéhlo blocku hotelovej izby/obchodu je 15 SCO


Vyhradzujeme si právo zmeniť hocikedy pravidlá bez predošlého oznámenia. Preto aspoň občas si pozrite túto tému, či sa niečo neupravilo. (Posledná aktualizácia 19.3.2016)

Be the first to comment

Leave a comment