Lektvary – Potiony – Potions

Splash Potions.gifPotions.gif

Elixíry sú špeciálne tekutiny, ktoré majú po vypití, alebo hodení rozličné efekty. Miešajú sa v stojane na elixíry (Brewing stand). Poznáme dva druhy elixírov: obyčajné (dajú sa vypiť) a rozbíjacie (hodením spôsobia zasiahnutému daný efekt).

Príslušenstvo na miešanie

Na miešanie elixírov, potrebujeme tieto 4 základné veci:

Meno Ikona Použitie
Stojan na elixíry Vkladajú sa doňho flaštičky s vodou a ingrediencie potrebné pre namiešanie
Kotol Cauldron Jeden dokáže uchovať vodu, s ktorou sa dajú naplniť 3 sklenené flaštičky. Kotol sa plní vedrom.
Sklenená flaštička Obal všetkých elixírov.
Flaštička s vodou Water Bottle Základ pre všetky elixíry. Dostaneteju položením prázdnej flaštičky do vody, alebo do kotla s vodou.

Ingrediencie (Základné)

Potrebné na výrobu základných elixírov

Ingrediencia Ikona Používa sa na
Pekelná bylinka Mohutný elixír
Svietivcový prach Trápny elixír
Rudit Svetský elixír
Fermentované pavúčie oko Elixír slabosti

Ingrediencie (Druhotné)

Potrebné na výrobu elixírov s vlastnými efektami.

Ingrediencia Ikona Efekt
Magmový krém Odolnosť proti
ohňu
Cukor Rýchlosť
Pozlátený melón Zdravie
Pavúčie oko Jed
Slza ghasta Regenerácia
Prach z Blaze Sila
Fermentované pavúčie oko Slabosť
Zlatá mrkva Nočné videnie
Štvorzubec Dýchanie pod
vodou
Zajačia noha (1.8) Rabbit's Foot Skákanie

Modifikátory

Rôzne upravujú elixír s efektom

Ingrediencia Ikona Uprava elixíru
Redstone Predĺži trvanie
Glowstone Dust Zvýši účinok elixíru
Gunpowder Vytvorí rozbíjací elixír
Fermented Spider Eye Zničí efekt

Základné elixíry

Elixír Základný elixír Prímes Efekt Ďalej použitelný do
Awkward Potion
Mohutný elixír
Water Bottle
Flaštička s vodou

Pekelná bylinka
Žiadny efekt Elixír zdravia
Elixír odolnosti proti ohňu
Jedovatý elixír
Elixír regenerácie
Elixír sily
Elixír rýchlosti
Elixír nočného videnia
Elixír potápania
Elixír slabosti
Elixír skákania (1.8)
Mundane Potion
Svetský elixír
(predĺžený)
Water Bottle
Flaštička s vodou
Rudit Žiadny efekt Elixír slabosti
(predĺžený)
Mundane Potion
Svetský elixír
Water Bottle
Flaštička s vodou
Slza ghasta

Pozlátený melón

Blazov prach

Magmový krém

Cukor

Pavúčie oko

Rabbit's FootZajačia noha (1.8)

Žiadny efekt Elixír slabosti
Thick Potion
Trápny elixír
Water Bottle
Flaštička s vodou
Prach zo svietivca Žiadny efekt Elixír slabosti
Potion of Weakness
Elixír slabosti
Water Bottle
Flaštička s vodou
Fermentované pavúčie oko Znižuje útok o 0,5 poškodenia (0,25 srdiečka) Elixír slabosti
(predĺžený)

Elixíry s efektami

Pozitívne elixíry:

Elixír Základ Ingrediencia Efekt elixíru Trvanie elixíru
(minuty)
Potion of Healing
Elixír zdravia
Awkward Potion
Mohutný elixír
Glistering Melon
Pozlátený melón
Obnoví jednorázovo Heart.svgHeart.svg. Ihneď
Potion of Fire Resistance
Elixír odolnosti
proti ohňu
Awkward Potion
Mohutný elixír
Magma Cream
Magmový krém
Odolnosť voči ohňu, láve a blazovým útokom.
 3:00
Potion of Regeneration
Elixír regenerácie
Awkward Potion
Mohutný elixír
Ghast Tear
Ghastová slza
Regeneruje počas celej dĺžky trvania Heart.svg každých 2,4 sekundy.
 0:45
Potion of Strength
Elixír sily
Awkward Potion
Mohutný elixír
Blaze Powder
Blazov prášok
Sila útoku sa zvýši o 130%.
 3:00
Potion of Swiftness
Elixír rýchlosti
Awkward Potion
Mohutný elixír
Sugar
Cukor
Zvyšuje hráčovu rýchlosť o 20%
 3:00
Potion of Night Vision
Elixír nočného videnia
Awkward Potion
Mohutný elixír
Golden Carrot
Zlatá mrkva
Zlepšuje výrazne videnie v noci.
 3:00
Potion of Water Breathing
Elixír potápania
Awkward Potion
Mohutný elixír
Pufferfish
Štvorzubec
Neobmedzený kyslík pod vodou.
 3:00
Potion of Leaping
Elixír skákania
(1.8)
Awkward Potion
Mohutný elixír
Rabbit's Foot
Zajačia noha
Umožňuje skákať o pol bloku vyššie.
 3:00

Negatívne elixíry:

Elixír Základ Ingrediencia Efekt elixíru Trvanie (minúty)
Potion of Poison
Elixír jedu
Awkward Potion
Mohutný elixír
Spider Eye
Pavúčie oko

Otrávi hráča na dobu trvania elixíru. Zníži  zdravie na Half Heart.svg a znižuje zdravie o Half Heart.svg každých 1,5 sekundy.


 0:45
Potion of Weakness
Elixír slabosti
Awkward Potion
Mohutný elixír
Thick Potion
Trápny elixír
Mundane Potion
Svetský elixír
Fermented Spider Eye
Fermentované pavúčie oko
Znižuje útok o 0,5 poškodenia (0,25 srdiečka)
 1:30
Potion of Weakness
Elixír slabosti (predĺžený)
Mundane Potion
Mundane Potion
(extended)
Fermented Spider Eye
Fermentované pavúčie oko
Znižuje útok o 0,5 poškodenia (0,25 srdiečka)
 4:00

Modifikované elixíry

Pozitívne elixíry:

Potion Base Reagent Effect Duration
(minutes)
Potion of Fire Resistance
Elixír odolnosti voči ohňu (predĺžený)
Potion of Fire Resistance
Elixír odolnosti voči ohňu
Redstone
Rudit
Odolnosť voči ohňu, láve a blazovým útokom.
 8:00
Potion of Healing
Elixír zdravia II
Potion of Healing
Elixír zdravia
Glowstone Dust
Prach zo svietivca
Obnoví Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg jednorázovo. Ihneď
Potion of Regeneration
Elixír regenerácie (predĺžený)
Potion of Regeneration
Elixír regenerácie (I alebo II)
Redstone
Rudit
Regeneruje počas celej dĺžky trvania Heart.svg každých 2,4 sekundy.

 2:00
Potion of Regeneration
Elixír regenerácie II

Potion of Regeneration
Elixír regenerácie
(akýkoľvek)

Glowstone Dust
Prach zo svietivca
Regeneruje počas celej dĺžky trvania Heart.svg každých 1,2 sekundy.

 0:16
Potion of Strength
Elixír sily (predĺžený)
Potion of Strength
Elixír sily
(I alebo II)
Redstone
Rudit
Sila útoku sa zvýši o 130%.
 8:00
Potion of Strength
Elixír sily II
Potion of Strength
Elixír sily
(akýkoľvek)
Glowstone Dust
Prach zo svietivca
Sila útoku sa zvýši o 260%.
 1:30
Potion of Swiftness
Elixír rýchlosti (predĺžený)
Potion of Swiftness
Elixír rýchlosti
(I alebo II)
Redstone
Rudit
Zvyšuje hráčovu rýchlosť o 20%
 8:00
Potion of Swiftness
Elixír rýchlosti II
Potion of Swiftness
Elixír rýchlosti
(akýkoľvek)
Glowstone Dust
Prach zo svietivca
Zvyšuje hráčovu rýchlosť o 40%
 1:30
Potion of Night Vision
Elixír nočného videnia (predĺžený)
Potion of Night Vision
Elixír nočného videnia (I alebo II)
Redstone
Rudit
Zlepšuje výrazne videnie v noci.
 8:00
Potion of Invisibility
Elixír neviditelnosti
Potion of Night Vision
Elixír nočného videnia (akýkoľvek)
Fermented Spider Eye
Fermentované pavúčie oko
Zneviditelní hráča. Itemy a výbava sú viditelné.
 3:00
Potion of Invisibility
Elixír neviditelnosti (predĺžený)
Potion of Night Vision
Elixír nočného videnia (predĺžený)
Fermented Spider Eye
Fermentované pavúčie oko
Zneviditelní hráča. Itemy a výbava sú viditelné.
 8:00
Potion of Invisibility
Elixír neviditelnosti (predĺžený)
Potion of Invisibility
Elixír neviditelnosti
Redstone
Rudit
Zneviditelní hráča. Itemy a výbava sú viditelné.
 8:00
Potion of Water Breathing
Elixír dýchania pod vodou (predĺžený)
Potion of Water Breathing
Elixír dýchania pod vodou
Redstone
Rudit
Neobmedzený kyslík pod vodou.
 8:00
Potion of Leaping
Elixír skákania (1.8)
Potion of Leaping
Elixír skákania
Glowstone Dust
Prach zo svietivca
Umožňuje skákať o jeden a pol bloku vyššie.
 1:30

Negatívne elixíry:

Potion Base Reagent Effect Duration
(minutes)
Potion of Harming
Potion of Harming
Potion of Healing
Potion of Healing
or
Potion of Poison
Potion of Poison
Fermented Spider Eye
Fermented Spider Eye
Inflicts Heart.svgHeart.svgHeart.svg of damage. Instant
Potion of Harming
Potion of Harming II
Potion of Healing
Potion of Healing II
or
Potion of Poison
Potion of Poison II
Fermented Spider Eye
Fermented Spider Eye
Inflicts Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg of damage. Instant
Potion of Harming
Potion of Harming II
Potion of Harming
Potion of Harming
(base or reverted)
Glowstone Dust
Glowstone Dust
Inflicts Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg of damage. Instant
Potion of Poison
Potion of Poison
(extended)
Potion of Poison
Potion of Poison
tier I or II
Redstone
Redstone
Poisons the player for the given time,
reducing the health to a minimum of Half Heart.svg, at a rate of approximately Half Heart.svg per two seconds.

 2:00
Potion of Poison
Potion of Poison II
Potion of Poison
Potion of Poison
(base or extended)
Glowstone Dust
Glowstone Dust
Poisons the player for the given time,
reducing the health to a minimum of Half Heart.svg, at a rate of approximately Heart.svg per second.

 0:22
Potion of Slowness
Potion of Slowness
Potion of Fire Resistance
Potion of Fire Resistance
Potion of Swiftness
Potion of Swiftness
or
Potion of Leaping
Potion of Leaping
[upcoming]
Fermented Spider Eye
Fermented Spider Eye
Player’s movement is slowed to a crouch for the given time.
 1:30
Potion of Slowness
Potion of Slowness
(extended)
Potion of Slowness
Potion of Slowness
(base or reverted)
Redstone
Redstone
Player’s movement is slowed to a crouch for the given time.
 3:00
Potion of Slowness
Potion of Slowness
(extended)
Potion of Fire Resistance
Potion of Fire Resistance
(extended)
or
Potion of Swiftness
Potion of Swiftness
(extended)
Fermented Spider Eye
Fermented Spider Eye
Player’s movement is slowed to a crouch for the given time.
 3:00
Potion of Weakness
Potion of Weakness
Potion of Strength
Potion of Strength
or
Potion of Regeneration
Potion of Regeneration
Fermented Spider Eye
Fermented Spider Eye
Reduces all melee attacks by 0.5 damage (0.25 heart).
 1:30
Potion of Weakness
Potion of Weakness
(extended)
Potion of Strength
Potion of Strength
(extended)
or
Potion of Regeneration
Potion of Regeneration
(extended)
Fermented Spider Eye
Fermented Spider Eye
Reduces all melee attacks by 0.5 damage (0.25 heart).
 4:00
Potion of Weakness
Potion of Weakness
(extended)
Potion of Weakness
Potion of Weakness
(base or reverted)
Redstone
Redstone
Reduces all melee attacks by 0.5 damage (0.25 heart).
 4:00

Revertované elixíry

Revertované elixíry sú elixíry, ktoré sa vrátili na predošlý stupeň. Tie je možné využiť na ďalšie miešanie.

Potion Base Reagent Effect Duration
(minutes)
Potion of Fire Resistance
Potion of Fire Resistance
(reverted)
Potion of Fire Resistance
Potion of Fire Resistance
(extended)
Glowstone Dust
Glowstone Dust
Gives immunity to damage from fire, lava, and ranged Blaze attacks.
 3:00
Potion of Slowness
Potion of Slowness
(reverted)
Potion of Slowness
Potion of Slowness
(extended)
Glowstone Dust
Glowstone Dust
Player’s movement is slowed to a crouch for the given time.
 1:30
Potion of Weakness
Potion of Weakness
(reverted)
Potion of Weakness
Potion of Weakness
(extended)
Glowstone Dust
Glowstone Dust
Reduces all melee attacks by 0.5 damage (0.25 heart).
 1:30
Potion of Water Breathing
Potion of Water Breathing
(reverted)
Potion of Water Breathing
Potion of Water Breathing
(extended)
Glowstone Dust
Glowstone Dust
Does not deplete the oxygen bar when underwater.
 3:00
Potion Base Reagent Effect Duration
(minutes)
Potion of Healing
Potion of Healing
(reverted)
Potion of Healing
Potion of Healing II
Redstone
Redstone
Restores Heart.svgHeart.svgHeart.svg per potion. Instant
Potion of Harming
Potion of Harming
(reverted)
Potion of Harming
Potion of Harming II
Redstone
Redstone
Inflicts Heart.svgHeart.svgHeart.svg of damage. Instant
Potion of Leaping
Potion of Leaping
(reverted)
Potion of Leaping
Potion of Leaping II
Redstone
Redstone
Allows the player to jump 1/2 block higher
 3:00
Potion Base Reagent Effect Duration
(minutes)
Potion of Harming
Potion of Harming
(reverted)
Potion of Healing
Potion of Healing
(reverted)
or
Potion of Poison
Potion of Poison
(extended)
Fermented Spider Eye
Fermented Spider Eye
Inflicts Heart.svgHeart.svgHeart.svg of damage. Instant
Potion of Slowness
Potion of Slowness
(reverted)
Potion of Fire Resistance
Potion of Fire Resistance
(reverted)
or
Potion of Swiftness
Potion of Swiftness II
Fermented Spider Eye
Fermented Spider Eye
Player’s movement is slowed to a crouch for the given time.
 1:30
Potion of Weakness
Potion of Weakness
(reverted)
Potion of Strength
Potion of Strength II
or
Potion of Regeneration
Potion of Regeneration II
Fermented Spider Eye
Fermented Spider Eye
Reduces all melee attacks by 0.5 damage (0.25 heart).
 1:30

Strom tvroby elixírov

[Dave Fišer]

About the author

RPeterR

Som 21-ročný študent Fakulty riadenia a informatiky v Žiline. Venujem sa najmä počítačovej grafike, webdesignu a čiastočne kódeniu v jave či C++. Minecraft je jedna z mála hier, ktoré ma naozaj zaujali a v kombinácii so záľubou vo weboch a spolúpracou s MetalGurum sa zrodila vaša obľúbená Minecraft Centrála :-)

Be the first to comment

Leave a comment