Give generator

Give je príkaz, ktorý vám pomocou CommandBlocku dá item, či blok podľa výberu. Vec môže byť daná všetkým hráčom cez selektor @a , alebo najbližšiemu hráčovi ku commandBlocku cez selektor @p. Na selektor @a môžete použiť aj tagy. Napríklad pre givnutie všetkým hráčom v okolí 10 blokov napíšete selektor takto: @a[r=10].

Niektoré funkcie nefungujú vo verziách 1.7+ ale iba od verzie 1.8+ ,sú však označené. Do položky „minecraft“ sa nevkladá číslo itemu, ale základný názov itemu. Pre získanie originálneho názvu kliknite na tlačítko „Minecraft ID Name list“.

[button1 size=“large“ color=“green_light“ link=“http://www.minecraftinfo.com/idnamelist.htm“] Minecraft ID Name list [/button1]

zdroj:http://ezekielelin.com/

Be the first to comment

Leave a comment