Lockette

Vytvorenie Lockette ochrany

U nás si môžete pomocou tabuliek (tiež známe ako Lockette) ochrániť vaše bedne, pece a ďalšie bloky, kde máte vaše cennosti. Tu sa môžete dozvedieť ako ich vytvoriť a ako s nimi narábať.

K ochrane prostredníctvom Lockette potrebujete len blok, ktorý chcete ochrániť a tabuľku. Na obrázku je ukážka niektorých takýchto blokov, ktoré sa dajú ochrániť.

Najjednoduchšie je kliknúť pravým s tabuľkou v ruke na daný blok, ktorý chcete ochrániť. Pri väčšine ochrániteľných blokov sa automaticky nastaví Lockette a to spoznáte tak, že tabuľka sa sama vypíše. Vyzerá to asi takto:

V tomto prípade už máte ochranu hotovú. V prvom riadku je napísané  [Private], pričom značia, že tá tabuľka má ochranu Lockette pre blok na ktorej je. V druhom riadku je napísaný nick vlastníka. V treťom a štvrtom riadku môžu, ale nemusia byť napísané nicky ďalších hráčov, ktorí k tomu bloku majú prístup. Udeľovanie/odoberanie prístupu je na druhej karte.

Avšak nie všetky bloky sú automaticky ochránené, čo môže byť spôsobené viacerými nemenovanými dôvodmi. V takom prípade musíte ochranu Lockette spraviť manuálne. Samozrejme, v tomto prípade je potrebná tabuľka a blok, ktorý chcete chrániť. Tabuľku musíte položiť tak, aby to vyhovovalo pre ochranu Lockette (na tretej karte sú popísané možné lokácie pre tabuľku). Potom do prvého riadku musíte napísať  [Private]. Ak chcete, môžete rovno do tretieho a/alebo štvrtého riadku napísať nicky hráčov, ktorí tam majú mať prístup. Do druhého riadku sa automaticky doplní nick toho, kto dáva ochranu na ten blok a teda má právo povoľovať iným hráčom prístup. Ak do druhého riadku vpíšete cudzí nick tak ten nick, ktorý ste tam dali bude ako vlastník toho bloku a teda bude mať právo zmeniť povolenia/zákazy pre iných hráčov na ten blok. Takto to vyzerá, ak manuálne robíte ochranu len pre seba:

 

Následne stlačíte tlačidlo Done. Ak tabuľka vyzerá ako na druhom obrázku, tak ste chybu nespravili (t.j. v prvom riadku [Private] a v druhom niekoho nick. Môže sa stať, že ste spravili preklep v prvom riadku a hra dá tabuľku ako bežnú. Alebo ak ste dali zle tabuľku, tak sa na tabuľku do prvého riadku napíše [ERROR]. Vyzerá to takto:

Ak sa toto stane, tak sú dve možnosti: buď ste dali nesprávne tabuľku, alebo blok, ktorý sa snažíte ochrániť nie je v zozname ochrániteľných blokov (v tom prípade kontaktujte administrátora, resp. napíšte na fórum). Keď sa vám toto stane tak musíte jednoducho tabuľku zničiť a dať ju správne.


Upravovanie prístupu na už existujúcej ochrane Lockette

Tak ako aj sa v správe píše, obsah Lockette tabuľky môžete upraviť jednoduchým príkazom /lockette <číslo riadku> <nick>. Napríklad ak by som chcel povoliť hráčovi Monkey456 prístup k tejto peci tak zadám príkaz /lockette 3 Monkey456. Namiesto trojky by mohla byť aj štvorka, podľa toho do ktorého riadku chcem jeho meno dať (to nezáleží ktorý riadok, ak sú oba prázdne). Ak je v nejakom riadku už niečo napísané a vy tam dáte vložiť nick tak sa ten starý prepíše. Využitím tohto môžete odstrániť hráčovi prístup a to tak, že proste do nicku nič nedáte, len dáte číslo riadku, napríklad /lockette 3 (tento príkaz by odstránil nick hráča z tretieho riadku). Na obrázku som použil príkaz /lockette 3 Kapitan. Toto je výsledok:


 

Dávanie ochrany viac ako dvom hráčom

V prvom rade, musí byť na daný blok už zabezpečená ochrana Lockette. Pre väčšinu bežných blokov stačí len vziať tabuľku a kliknúť na blok, ku ktorému chceme dať prístup ďalším hráčom. Klikáme na stranu, kde nie je žiadna tabuľka a ani iný blok. V praxi by to malo vyzerať takto:

Ako vidíte, v prvom riadku tejto tabuľky je nápis [More Users] (môže byť aj nápis [Viac hracov]), pričom symbolizuje že táto tabuľka je rozšírenie bežnej ochrany Lockette. Všimnite si, že do druhého riadku je automaticky daný prístup každému prostredníctvom nápisu [Kazdy] (môže byť aj [Everyone] prípadne,vôbec nič. To, ako nežiadaný účinok, je potrebné zmeniť príkazom spomenutým vyššie a to /lockette <číslo riadku> <nick>. Ak tak neučiníte, tak bude mať k tomu bloku prístup každý a v tom prípade je ochrana zbytočná a každý môže tento blok vykradnúť. Preto to zmeňte hoci aj príkazom /lockette 2 [Operatori], čím dáte prístup k bloku operátorom (chcem poznamenať že to je zbytočné, keďže operátori majú prístup ku všetkým blokom aj bez tohto práva, ale ide o to že nebude mať už každý prístup k bloku). Túto tabuľku sa dá samozrejme upravovať ako bolo vyššie spomenuté a tu už môžete nejakému hráčovi dať práva aj do druhého riadku (a teda s 2 tabuľkami na bloku môžete dať prístup 5 hráčom okrem vás, s 3 tabuľkami 8 hráčom atď).

Ak pri kliknutí pravým na blok s tabuľkou v ruke sa vykoná nejaká akcia (napríklad sa otvoria dvere) tak musíte pomocou Shift dať tabuľku na ten blok a potom do prvého riadku vpísať [More Users] alebo [Viac Hracov]. Potom do ďalších riadkov už len musíte vpísať nicky, ktorým chcete pridať prístup. Toto sa môže stať pri dverách a padacích dvierkach. Nezabudnite že keď spravíte preklep v prvom riadku tak tá tabuľka nemá žiaden účinok.


Bežný blok

Do tejto kategórie spadá napríklad bežný chest, dvojitý chest, pec, trapped chest a podobne. Tabuľky sa pokladajú na ktorúkoľvek bočnú stranu bloku.

Dvere

Do tejto kategórie spadajú dvere a dvojité dvere – všetky druhy.

Tabuľku dávame na ktorúkoľvek bočnú stranu dverí, alebo ktorúkoľvek stranu bloku pod a nad dverami. (Najčastejšie sa používajú tabuľky nad dverami)

Poznámka: Na drevené dvere sa tabuľky priamo na bočné strany dverí dajú dať tak, že pri klikaní pravým tlačidlom myši držíte Shift (teda pri kladení tabuľky sa prikrčíte).

 

Be the first to comment

Leave a comment