Návod pre redaktorov

Prihlásenie / Registrácia:

Pokiaľ chcete prispievať článkami na náš web musíte sa prihlásiť, či zaregistrovať do redakčného systému. Heslo by ste mali voliť rozumne a rozvážne. Nikomu svoje heslo neposkytujte, pretože prípadné následky nevhodného prispievania bude trestané zákazom prístupu do redakčného systému.

Registrácia
Prihlásiť sa

Vytvorenie článku:

Po prihlásení sa Vám v hornej lište objaví ovládací panel redakčného systému Minecraft Centrály. 

lista-WP-ukazka

 1. Prejdite kurzorom myši na „+ Pridať“ a v rozbalovacom menu kliknite na „Článok“
 2. Zadajte názov článku (nemal by presahovať 30 znakov)
 3. Napíšte článok (na editáciu použite menu nad článkom)
 4. V pravom menu nastavte skupinu, do ktorej článok patrí a nahrajte prezentačný obrázok (600×300 px). 
 5. Po nastavení a napísaní článku, kliknite na „Uložiť na schválenie“

Pridanie videa do článku:

Pre pridanie videa do článku stačí použiť kód, ktorý vidíte pod týmto textom. Stačí nahradiť „ID-VIDEA“ za vaše ID videa, ktoré nájdete v linku  za „/watch?v=“ ; (napr: pre „www.youtube.com/watch?v=ZYwG8xoZWkQ“ je ID „ZYwG8xoZWkQ“)

 

Pravidlá pridávania článkov:

 1. Článok nesmie nikoho a nič urážať. Musí byť vhodný pre skupinu ľudí s vekom od 10 rokov a vyššie.
 2. Váš článok nesmie robiť reklamu iným stránkam alebo serverom bez výslovného povolenia.
 3. Článok nesmie navádzať na používanie žiadnych hackov!
 4. Propagácia warezu je zakázaná!
 5. Na Minecraft Centrálu môžte nahrávať len prezentačné obrázky. Žiadne iné veci vrátane máp a podobne tu nevkladajte – budú z webu vymazané.
 6. Váš článok sa musí týkať Minecraftu, ničoho iného. (Samozrejme, sú isté veci, ktoré tolerujeme)
 7. Článok, ktorý bude mať priveľa chýb, či už pravopisných alebo štylistických, nebude schválený (samozrejme, úpravy ako zarovnanie textu apod. sa nerátajú)
 8. Článok, ktorý je významovo bezvýznamný, nebudeme schvaľovať, poprípade požiadame autora o prerobenie.
 9. Každý článok musí mať prezentačný obrázok o veľkosti 600×300 pixelov, musí byť urobení vo formáte PNG alebo JPG a mal by sa zhodovať s obsahom článku.
 10. Článok musí byť riadne upravený – pre nadpisy v článku použite štýl Nadpis 2 a celý text zarovnajte podľa okraja.
 11. Ak chcete pridať video, tak nám len zanechajte naň odkaz tam, kde ho chcete mať. (odkazy nech sú krátke).
 12. Uspokojivý počet slov v článku – 200. Ideálny počet slov v článku – 300 – 1500 (viac neodporúčame – málokto to prečíta).
 13. Váš článok nesmie kradnúť druhým nápady – nesmiete niekomu brať jeho sériu článkov ani mu zámerne nepoškodzovať jeho úsilie vo vlastných článkoch.

Osnova:

Podľa nasledujúcej osnovy by bolo ideálne, keby ste robili články. Každá osnova znamená jeden – dva nadpisy.

 1. Úvod (pár slov k úvodu a k téme článku – aspoň 3 vety)
 2. Jadro (Tu spomeniete všetko čo sa dá, opíšete to, o čom váš článok je – aspoň 10 viet )
 3. Záver(Video ak máte k dispozícií + niečo na záver podľa vlastného zváženia – 2 vety stačia)

Be the first to comment

Leave a comment