Tellraw Generator

Tellraw je správa, ktorá sa pomocou CommandBlocku zobrazuje v chate hry. Správa môže byť zobrazená všetkým hráčom cez selektor @a , alebo najbližšiemu hráčovi ku commandBlocku cez selektor @p. Na selektor @a môžete použiť aj tagy. Napríklad pre zobrazenie správy všetkým hráčom v okolí 10 blokov napíšete selektor takto: @a[r=10].

Niektoré funkcie nefungujú vo verziách 1.7+ ale iba od verzie 1.8+ ,sú však označené.

zdroj:http://ezekielelin.com/

Be the first to comment

Leave a comment