Minecraft: Education Edition – Minecraft do škol

Vzdělávací systémy mnohých zemí jsou často kritizovány pro svou zastaralost. Školy se snaží tento stav změnit nákupem nové techniky i změnou stylu výuky. A jedním z pomocníků těchto změn je i naše známá hra Minecraft. Respektive její edukativní verze Minecraft: Education Edition, následovník MinecraftEdu.

 

Trocha té historie..

Nedlouho po vydání Minecraftu se američtí a finští herní vývojáři, kteří se soustředí na tvorbu výukových her, spojili do organizace TeacherGaming. A už v roce 2011 vydali s posvěcením Mojangu výukovou verzi hry MinecraftEdu pro základní a střední školy, která obsahuje původní hru společně s nástroji pro učitele, předpřipravenými projekty a s možností propojit studenty s jejich školskými počítači do jednoho světa. Postupně se tato verze Minecraftu rozšířila po celém světě a používá ji tisíce škol. Současně s touto hrou vznikl i projekt ComputerCraftEdu obsahující rozšíření o pokročilou technic platformu zaměřenou spíše pro střední a vysoké školy, ale o něm tento článek není.

Nedlouho od koupě Minecraftu společností Microsoft, začala vytvářet vlastní výukovou verzi Minecraftu s pracovním názvem Minecraft School Edition s plánem vydání plné verze do konce roku 2016. Za tímto účelem Microsoft zakoupil od společnosti TeacherGaming naučnou aplikaci MinecraftEdu. A už v listopadu 2016 vydal plnou verzi tohoto výukového nástroje pro školy – Minecraft Education Edition dostupnou v 50 zemích světa.

 

Základní informace o aplikaci..

Cena byla stanovena na 5 dolarů ročně za jednoho studenta, multilicence lze individuálně zakoupit. Aplikace je jednoduše dostupná skrze účet Office 365 Education.

Minecraft Education Edition není jen pouhé hraní v lokální síti, je to obsáhlý komplexní svět vlastní hry, pomocných nástrojů pro učitele umožňující rychlé přidání a odebrání vlastního obsahu ve hře, pro vyučující i studenty nástroje pro sledování progrese ve výuce, s pomocí Minecraft mentorů usnadnění přípravy na výuku a zavedení Minecraft platformy do vyučovacích hodin, plná podpora správy celé učebny navržené pro práci se školními proxy servery, plnou podporu modifikací hry přes integrovaný Forge, přístup do online knihovny plánů vyučovacích hodin, nevyžaduje připojení k internetu (připojení k internetu musí být pouze při prvotní instalaci) a mnoho dalšího.

 

Přínos hry pro výuku studentů..

Spojením možností samotného Minecraftu, ve které lze postavit takřka cokoliv, využívat logické obvody s pomocí redstone systému a rozšířením Education verze propojením studentských PC do školní sítě, včetně využívání učitelem definovaných světů, interaktivních tabulí, herních pomocníků (vesničané zadávající žákům předem určené úkoly), je skvělým pomocníkem při výuce mnoha předmětů, příkladem matematiky, dějepisu, přírodních věd, výuce jazyků nebo občanské nauce.

V čem je tedy potenciál této hry ve výuce? Student má neomezené možnosti a širokou paletu nástrojů, prostřednictvím kterých lze tyto možnosti využít. Budování staveb má pozitivní vliv na rozvoj kreativity a prostorovou představivost, pomůže i s naukou geometrie. A v případě využití herního redstone systému, získají studenti velkou podporu k pochopení logických obvodů, což je velmi přínosné pro rozvoj schopností algoritmizace a logického myšlení.

Pokud by studenti při výuce například vytvářeli model historických budov, přiměje je to ke studiu architektury, aby je mohli věrně reprodukovat. Při vzájemné spolupráci na stavbě budou rozvíjet sociální dovednosti a koordinaci vzájemné činnosti. Přínosná může být výstavba fungujícího města i farem se zvířaty a rostlinami. Samotné zasazení hry se může odehrávat v různých historických epochách, což zase může sloužit ke zlepšení a prohloubení znalostí z dějepisu. Všechny tyto činnosti jsou ve hře velmi zábavné a mohou mít přesah do skutečného života.

 

Tečka na závěr..

V současnosti je více než 10.000 škol, ve kterých využívají Minecraft jako součást výuky. Dokonce v celém Švédsku (od roku 2013) nebo Severním Irsku (od roku 2015) se stal Minecraft povinnou součástí výuky. A na základě dobrých zkušeností z těchto škol, postupně zavádějí tuto hru i v dalších školách po celém světě.

„Zavádění Minecraftu do škol má jednu malou stinnou stránku. Děti ve školách, když se dozvěděli, že budou mít povinné hodiny Minecraftu, ztratili o tuto hru zcela zájem a vrhli se matematiku, někteří dokonce na chemii.“

A co vy? Stále píšete písemky, nudíte se při učitelově výkladu látky a jediným vašim rozptýlením je tělocvik a občasné hraní na počítači? Pokud odpovídáte „ano“, není čas to změnit?

Be the first to comment

Leave a comment